Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 17/08/2022

TT

 

 

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0242102

SIEU THI SUN MART

16 TAM TRINH,HOANG MAI,HA NOI

02439288880

20220718 23: 36

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/8/2022

2

A0102021

BIG C PHU THANH

53 NGUYEN SON, PHUONG PHU THANH,TAN PHU,HO CHI MINH

02838210076

20220810 14: 40

 

ATM đã hoạt động bình thường

3

A0199001

VPBANK BA DON

187 QUANG TRUNG, QUANG THO,BA DON,QUANG BINH

02323518989

20220812 10: 14

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 20/8/2022

4

A0306001

VPBANK DONG HOI

59 TO HUU, TIEU KHU 11, PHUONG NAM LY,DONG HOI,QUANG BINH

02323846969

20220817 00: 31

 

ATM đã hoạt động bình thường

5

A0132007

CONG TY THOI TRANG VERT

THON KIM TRANG, XA VIET LAP,TAN YEN,BAC GIANG

02043555565

20220818 14: 54

 

Dự kiến dừng hoạt động đến19/8/2022

6

A0155009

ATM BAO BI DAI LUC DONG NAI

LO 4-4A DUONG SO 10, KCN HO NAI 3,TRANG BOM,DONG NAI

02513948958

20220818 09: 29

 

Dự kiến dừng hoạt động đến19/8/2022

7

A0103016

CONG TY TNHH VY LAM

CUM CN AN LAO, TT AN LAO,AN LAO,HAI PHONG

02253757799

20220818 07: 52

 

Dự kiến dừng hoạt động đến19/8/2022

8

A1381002

VPBANK HOI AN CDM

523 HAI BA TRUNG,HOI AN,QUANG NAM

02353922003

20220818 10: 00

 

Dự kiến dừng hoạt động đến19/8/2022

9

A0103017

CONG TY TNHH NAM TRIEU

THON NGHI, XA TAM HUNG, THUY NGUYEN, HAI PHONG

 

20220818 06: 17

 

Dự kiến dừng hoạt động đến19/8/2022


VPBank NEO