Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 17/5/2022

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0288001

VPBANK TRUONG THI

63 TRUONG THI, TP THANH HOA

02373252688

20220514 08: 58

81h

Dự kiến dừng hoạt động đến 23/5/2022

2

A0194001

VPBANK LE VAN SY

288-290 LE VAN SY,P14,Q3, HCM

02835262301

20220514 09: 06

80h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A0138001

VPBANK CAM PHA

308 TRAN PHU,CAM PHA,QUANG NINH

02033723818

20220513 11: 47

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 23/5/2022

4

A1200002

VPBANK LAC QUAN CDM

98 DUONG 21, TT CO LE,NAM DINH

02283935961

20220517 08: 42

39h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A0240001

VPBANK THANH DO

04 DA TUONG, HOAN KIEM, HN

02437478696

20220517 08: 05

27h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A0132011

XI NGHIEP MAY LANG GIANG I

T.BANG,NGHIAHOA,L.GIANG,B.GIANG

02043555565

20220517 10: 06

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 23/5/2022

7

A0108002

TTTM VINCOM CENTER HA LONG

KHU COT DONG HO,HA LONG, Q.NINH

02033657668

20220516 18:08

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 23/5/2022

8

A0103009

CONG TY LUCKY VIETNAM II

KHU TIEU TRA,DUONG KINH,HP

02253757799

20220517 15:07

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 20/5/2022

9

A0288001

VPBANK TRUONG THI

63 TRUONG THI, TP THANH HOA

02373252688

20220514 08: 58

81h

Dự kiến dừng hoạt động đến 23/5/2022


VPBank NEO