Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 17/4/2022

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0349001

VPBANK LAI THIEU

68A NGUYEN VAN TIET,T.AN,B.DUONG

02743662486

20220408 12: 37

 

Dự kiến hoạt động lại ngày 20/4/2022

2

A0261001

VPBANK BINH DUONG

557 DAI LO BINH DUONG, TXTDM, BD

02743683979

20220408 10: 29

240h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A0132012

XI NGHIEP MAY LANG GIANG II

T.BANG,NGHIAHOA,L.GIANG,B.GIANG

02043555565

20220412 10:25

 

Dự kiến hoạt động lại ngày 20/4/2022

4

A0301001

VPBANK GIA LAI

30 TRAN PHU, PLEIKU, GIA LAI

02693864455

20220415 08: 49

 

Dự kiến hoạt động lại ngày 22/4/2022

5

A1352002

VPBANK TRUNG SON CDM

49-51 DUONG 9A,BINHCHANH, HCM

02873042080

20220415 09: 01

 

Dự kiến hoạt động lại ngày 22/4/2022

6

A0132029

TRUONG DH KTHC CAND

T. DHKT HAU CAN,TT HO, BAC NINH

02223893686

20220415 02: 15

 

Dự kiến hoạt động lại ngày 20/4/2022

7

A0132032

BV PHUC HOI CHUC NANG

KHU 284,QUENHAM,TANYEN,B.GIANG

02043555565

20220415 02: 15

81h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

8

A0132023

CONG TY FOSTER II

01 DUONG11,KCN VSIP BN,TS,B.NINH

02223893686

20220415 16: 59

 

Dự kiến hoạt động lại ngày 20/4/2022

9

A0155014

ATM CONG TY MAY DONG PHU CUONG

C1-4 CNN PHUCUONG,DINHQUAN,D.NAI

02513948958

20220415 08: 49

55h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

10

A0242157

BENH VIEN THE THAO VIET NAM

DO XUAN HOP,MYDINHI,NAMTULIEM,HN

02439288880

20220415 09: 01

48h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

11

A0158030

CTY TNHH THEP SHENGLI

KCN CAU NGHIN,TT AN BAI,T. BINH

02273642159

20220415 02: 15

 

Dự kiến hoạt động lại ngày 20/4/2022

12

A0107007

ATM CONG TY MAY VIET THANH

KCNCAISON,HANGBANG,KV4,CANTHO

02923815766

20220415 02: 15

 

Dự kiến hoạt động lại ngày 20/4/2022

13

A0102113

BIG C DI AN

DL BINH DUONG,THUDAUMOT,B.DUONG

02743683979

20220415 16: 59

 

Dự kiến hoạt động lại ngày 20/4/2022


VPBank NEO