Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 17/02/2022

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0220001

VPBANK HOA BINH

681 CU CHINH LAN, TP HOA BINH

02183897068

20220128 20: 03

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

2

A0132033

CTY TMDV TIEN THANH

DUONG 398,X.SONG KHE,B.GIANG

02043555565

20220216 23: 31

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A0132014

UBND XA NGOC VAN

XA NGOC VAN, TAN YEN,BAC GIANG

02043555565

20220216 08: 06

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A0212001

VPBANK DO QUAN

10 TRAN PHU, TP NAM DINH

02283528898

20220216 18: 26

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A0228001

VPBANK VINH LONG

53A PHAM THE BUONG, P4, TX VL

02703853854

20220217 10: 57

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường


VPBank NEO