Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 17/01/2022

TT

 

 

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0220001

VPBANK HOA BINH

878 CU CHINH LAN, TP HOA BINH

02183897068

20220115 08: 00

 

Dự kiến hoạt động lại 19/01/2022

2

A1220010

VPBANK HOA BINH CDM

878 CU CHINH LAN, TP HOA BINH

02183897068

20220115 08: 00

 

Máy đã hoạt động bình thường

3

A0242174

TOA NHA ECOHOMES2 II

DUONG TAN XUAN, BAC TU LIEM, HN

02439288880

20220115 11: 31

 

Dự kiến hoạt động lại 19/01/2022

4

A0158017

CONG TY NAM ANH VIET NAM

QL 29A, CCN DONG PHONG,THAI BINH

02273642159

20220115 15: 59

72h

Máy đã hoạt động bình thường


VPBank NEO