Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 16/10/2022

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0383001

VPBANK BA RIA

44 BACH DANG, KP 2, PHUONG PHUOC TRUNG, BA RIA, BA RIA VUNG TAU

 

20221013 3:40

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 19/10/2022

2

A0210001

VPBANK LE VAN VIET

304 LE VAN VIET, PHUONG TANG NHON PHU B, QUAN 9, HO CHI MINH

02854094600

20221013 19: 30

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A0132014

UBND XA NGOC VAN

XA NGOC VAN, HUYEN TAN YEN, BAC GIANG, BAC GIANG

02043555565

20221013 18: 06

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A0132007

CONG TY THOI TRANG VERT

THON KIM TRANG, XA VIET LAP, TAN YEN, BAC GIANG

02043555565

20221013 23: 10

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A0103009

CONG TY LUCKY VIETNAM II

KHU TIEU TRA, PHUONG HUNG DAO, DUONG KINH, HAI PHONG

02253757799

20221015 00: 47

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A0134001

VPBANK VY DA

212 NGUYEN SINH CUNG, PHUONG VY DA, HUE, THUA THIEN HUE

02343897171

20221015 01: 08

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

7

A0154001

VPBANK THANH HOA

LO 05-06 PHAN CHU TRINH, THANH HOA, THANH HOA

02373725856

20221015 20: 59

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 18/10/2022

8

A0159001

VPBANK HAI DUONG

11 TRAN HUNG DAO, HAI DUONG, HAI DUONG

02203837808

20221015 11: 13

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

9

A0191008

CONG TY CP MAY SONG HONG PHU THO

KHU CONG NGHIEP CO TIET, TAM NONG, PHU THO

02106261666

20221015 14: 09

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 18/10/2022

10

A0220007

CTY TRANSON VIET NAM I

KCN LUONG SON, XA HOA SON, LUONG SON, HOA BINH

02183897068

20221015 21: 17

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

11

A0238001

VPBANK TIEN CAT

1421 DAI LO HUNG VUONG, PHUONG TIEN CAT, VIET TRI, PHU THO

02106258015

20221015 10: 47

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

12

A0239001

VPBANK NUI THANH

429 NUI THANH, PHUONG HOA CUONG BAC, HAI CHAU, DA NANG

02363621371

20221015 19: 56

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 18/10/2022

13

A0242071

TOA NHA CT9 SUDICO

MY DINH, NAM TU LIEM, HA NOI

02439288880

20221015 17: 13

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 18/10/2022

14

A0259001

VPBANK PHU HOI

64 HUNG VUONG, HUE, THUA THIEN HUE

02343943939

20221015 00: 52

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 18/10/2022

15

A1134002

VPBANK VY DA CDM

212 NGUYEN SINH CUNG, PHUONG VY DA, HUE, THUA THIEN HUE

02343897171

20221015 01: 36

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

16

A1174002

VPBANK MAI THUC LOAN CDM

91 MAI THUC LOAN, PHUONG THUAN THANH, HUE, THUA THIEN HUE

02343545556

20221015 01: 01

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

17

A1259002

VPBANK PHU HOI CDM

64 HUNG VUONG, HUE, THUA THIEN HUE

02343943939

20221014 23: 43

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 18/10/2022

18

A1286002

VPBANK HAM NGHI CDM

102-104 HAM NGHI, PHUONG THACH GIAN, THANH KHE, DA NANG

02363575444

20221014 16: 34

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 18/10/2022

19

A1381002

VPBANK HOI AN CDM

523 HAI BA TRUNG, HOI AN, QUANG NAM

02353922003

20221015 05: 55

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 18/10/2022

20

A0157007

CTY TN TOAN CAU LDR

LO B-4-5-6 DS1,KCN THUAN DAO, BEN LUC, LONG AN

02723524524

20221016 01: 07

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 18/10/2022

21

A0158029

CTY COMME DE GAMME VINA

CUM CN DONG LA, XA DONG LA, DONG HUNG, THAI BINH

02273642159

20221016 21: 58

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 18/10/2022

22

A0132032

BV PHUC HOI CHUC NANG

KHU 284, XA QUE NHAM, TAN YEN, BAC GIANG

02043555565

20221016 11: 32

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 18/10/2022

23

A0103008

CONG TY LUCKY VIETNAM I

KHU TIEU TRA, PHUONG HUNG DAO, DUONG KINH, HAI PHONG

02253757799

20221016 11: 33

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 18/10/2022

24

A0154008

CTY MAY HO GUOM

XI NGHIEP 8, CTY CP HO GUOM, XA CAM TU, CAM THUY, THANH HOA

02373725856

20221016 14: 40

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 18/10/2022


VPBank NEO