Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 16/6/2022

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0381001

VPBANK HOI AN

523 HAI BA TRUNG,HOI AN,QUANG NAM

02353922003

20220614 10: 49

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 20/6/2022

2

A0225005

UBND PHUONG BAC SON

TO DAN PHO A1, PHUONG BAC SON,PHO YEN,THAI NGUYEN

02083656769

20220615 09: 51

49h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A0103016

CONG TY TNHH VY LAM

CUM CN AN LAO, TT AN LAO,AN LAO,HAI PHONG

02253757799

20220615 23: 23

35h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A0226004

ATM LAP VO 1

QL 80, CUM CN VAM CONG,ANTHANH,BINHTHANH,LAP VO,DONG THAP

02773876123

20220615 17: 34

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 20/6/2022

5

A0299001

VPBANK BEN NGU

66 TRAN PHUC NHAN,HUE,THUA THIEN HUE

02343959666

20220615 22: 14

42h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A0158027

CONG TY TT PRO SPORT III

XOM 5, XA HONG THUAN,GIAO THUY,NAM DINH

02283834834

20220615 18: 23

45h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

7

A1381002

VPBANK HOI AN CDM

523 HAI BA TRUNG,HOI AN,QUANG NAM

02353922003

20220614 13: 01

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 20/6/2022

8

A1359002

VPBANK CA MAU CDM

134 NGUYEN TAT THANH, PHUONG 8,CA MAU,CA MAU

02903580080

20220616 15: 15

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 20/6/2022

9

A0107004

ATM VINCOM CAN THO

209 DUONG 30-4, XUAN KHANH,CAN THO,CAN THO

02923815766

20220615 08: 47

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 20/6/2022

10

A0226003

CONG TY CP DTPT QUOC GIA IDI

QL 80, CUM CN VAM CONG,ANTHANH,BINHTHANH,LAP VO,DONG THAP

02773876123

20220617 10: 12

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 20/6/2022


VPBank NEO