Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 15/11/2022

TT

 

 

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0102021

BIG C PHU THANH

53 NGUYEN SON, PHUONG PHU THANH, TAN PHU, HO CHI MINH

02838210076

20221114 21: 33

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

2

A0361002

CONG TY VIEXIM HUNG YEN

THON HAO, XA LIEU XA, YEN MY, HUNG YEN

02213856666

20221112 20: 32

91h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A0132030

CONG TY GOLDSUN BAC NINH

LO H12, KCN QUE VO 1, BAC NINH, BAC NINH

02223893686

20221115 20: 51

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 17/11/2022

4

A0132031

CONG TY TAIXIN VINA

KCN VSIP BAC NINH, DAI DONG, TIEN DU, BAC NINH, BAC NINH

02223893686

20221115 15: 52

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 17/11/2022

5

A0102111

CONG TY CP TAP DOAN GIA DINH II

KP1B, PHUONG AN PHU, THUAN AN, BINH DUONG

02743683979

20221115 21: 24

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 17/11/2022


VPBank NEO