Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 14/09/2022

TT

 

 

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A1102125

TOA NHA EVERICH CDM

968 DUONG 3-2, PHUONG 15, QUAN 11, HO CHI MINH

02838210076

20220913 16: 37

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

2

A0220008

BUU DIEN BAI CHAO

XA TU SON, KIM BOI, HOA BINH, HOA BINH

02183897068

20220914 09: 54

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 16/9/2022

3

A0234001

VPBANK NGUYEN VAN CU

218 NGUYEN VAN CU, VINH, NGHE AN

02383589427

20220914 20: 09

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 16/9/2022

4

A0154004

CONG TY CP DG WIN VIET NAM

XA THO NGUYEN, HUYEN THO XUAN, THANH HOA, THANH HOA

02373725856

20220914 17: 52

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 16/9/2022

VPBank NEO