Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 14/3/2022

TT

 

 

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A1162002

ATM VPBANK NAM SAI GON CDM

332A HUYNH TAN PHAT, Q7, TPHCM

02838722876

20161101 00: 00

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 21/3/2022

2

A0162001

VPBANK NAM SAI GON

332A HUYNH TAN PHAT, Q7, TPHCM

02838722876

20080109 00: 00

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 21/3/2022

3

A0158015

CONG TY TT PRO SPORT I

KHU 4A,TT NGODONG,G.THUY,N.DINH

02283830545

20220305 13: 32

 

ATM đã hoạt động bình thường

4

A0102005

TOA NHA COPAC

12 TON DAN, P13, Q4, TPHCM

02838210076

20221203 09: 40

 

ATM đã hoạt động bình thường

5

A0134001

VPBANK VY DA

212 NGUYEN SINH CUNG, TP HUE

02343897171

20221203 14: 00

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 21/3/2022

6

A1134002

VPBANK VY DA CDM

212 NGUYEN SINH CUNG, TP HUE

02343897171

20221203 12: 54

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 21/3/2022

7

A0159008

CONG TY TNHH GIAY VIET HAO

T.QUYNH KHUE,K.THANH,H.DUONG

02203837808

20221103 14: 30

 

ATM đã hoạt động bình thường

8

A0242002

CONG AN HUYEN PHU XUYEN

TK THAO CHINH, TT PHU XUYEN, HN

02435378701

20221103 01: 11

 

ATM đã hoạt động bình thường

9

A0242050

TRAI TAM GIAM SO 2

TT THUONG TIN, HN

02439288880

20221103 22: 19

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 16/3/2022

10

A0157005

ATM BUI VAN NGO

AP 5, DUC HOA DONG,DUCHOA,LONGAN

02723524524

20220312 17: 10

 

ATM đã hoạt động bình thường

11

A0105007

VPBANK HUE

35 LY THUONG KIET,P.NHUAN, HUE

02343814646

20220313 05: 03

 

ATM đã hoạt động bình thường

12

A0230001

VPBANK SAM SON

47 NGUYEN DU, SAM SON, THANH HOA

02373827027

20220312 18: 37

 

ATM đã hoạt động bình thường

13

A0245001

VPBANK DINH CONG

B5,NO11 KDT DINHCONG,HOANGMAI,HN

02435400525

20220312 12: 22

 

ATM đã hoạt động bình thường

14

A0361001

VPBANK HUNG YEN

KHU CN PHO NOI B,YEN MY,HUNG YEN

02213856666

20220312 09: 01

 

ATM đã hoạt động bình thường

15

A1211002

VPBANK PHUOC TIEN CDM

160 NGO GIA TU, NHA TRANG

02583512179

20220312 09: 30

 

ATM đã hoạt động bình thường

16

A0132010

CONG TY CP MAY TIEN LUC

THONGIUA,TIENLUC,L.GIANG,B.GIANG

02043555565

20220313 19: 38

 

ATM đã hoạt động bình thường

17

A0132012

XI NGHIEP MAY LANG GIANG II

T.BANG,NGHIAHOA,L.GIANG,B.GIANG

02043555565

20220313 06: 17

 

ATM đã hoạt động bình thường

18

A0358001

VPBANK HA NAM

PG1-05A,60 BIEN HOA,PHULY,HA NAM

02263636666

20220313 07: 51

 

ATM đã hoạt động bình thường

19

A0157008

ATM BAO BI DAI LUC 3

L2,K-A,DS1,LOIBINHNHON,T.AN,L.AN

02723524524

20220313 04: 15

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 16/3/2022

20

A0369001

VPBANK YEN PHONG

THON NGONOI,X.TN,YENPHONG,B.NINH

02223681999

20220313 08: 38

25h

ATM đã hoạt động bình thường

21

A0102041

TOA NHA H3

384 HOANG DIEU, P.6, Q.4, TPHCM

02838210076

20220313 02: 15

56h

ATM đã hoạt động bình thường

22

A0222001

VPBANK BAC NINH

34 LY THAI TO, BAC NINH

02223893686

20220315 14: 49

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 25/3/2022

23

A1201002

VPBANK HANG XANH CDM

10A NGUYEN THI MINH KHAI,Q.1,HCM

02854456701

20220314 19: 36

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 16/3/2022

24

A0157003

BAO BI DAI LUC

CCN LOI BINH NHON,TANAN, LONG AN

02723524524

20220314 04: 42

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 16/3/2022


VPBank NEO