Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 13/12/2022

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0152002

VPBANK THUY KHUE

251 THUY KHUE, TAY HO, HA NOI

02437280931

20221117 20: 05

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 30/12/2022

2

A0288001

VPBANK DONG HUONG

490 DAI LO LE LOI, PHUONG DONG HUONG, THANH HOA, THANH HOA

02373252688

20221125 18:10

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 30/12/2022

3

A0158008

SONG HONG-HAI HAU I

XA HAI PHUONG, HAI HAU, NAM DINH, NAM DINH

02283830545

20221210 10: 53

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 15/12/2022

4

A1278002

VPBANK LE LOI CDM

208 LE LOI, BAC GIANG, BAC GIANG

02043556633

20221208 07: 57

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A0362006

CTY THOI TRANG ITAS MARS

KHU DAN CU, DUONG VONG, PHUONG YEN BINH, TAM DIEP, NINH BINH

02293835666

20221213 21: 50

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 15/12/2022

6

A0207003

VPBANK HIEP HOA 2

80 DUONG 19_5, PHUONG HOANG VAN THU, HIEP HOA, BAC GIANG

02043863544

20221212 15: 03

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

7

A0287001

VPBANK SONG DA

TO 13,DAI LO THINH LANG,PHUONG TAN THINH, HOA BINH, HOA BINH

02183888995

20221213 00: 52

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường


VPBank NEO