Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 13/11/2022

TT

 

 

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0283001

VPBANK NINH KIEU

85 NGUYEN VAN CU, PHUONG AN HOA, NINH KIEU, CAN THO

02923898071

20221110 11: 09

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

2

A1283002

VPBANK NINH KIEU CDM

85 NGUYEN VAN CU, PHUONG AN HOA, NINH KIEU, CAN THO

02923898071

20221110 13: 51

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A0361002

CONG TY VIEXIM HUNG YEN

THON HAO, XA LIEU XA, YEN MY, HUNG YEN

02213856666

20221212 20: 32

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 15/11/2022

4

A0361003

CONG TY KET CAU THEP 568

KM33,QUOC LO 5,XA MINH DUC,HUYEN MY HAO, HUNG YEN, HUNG YEN

02213856666

20221112 07: 32

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 15/11/2022

5

A0270001

VPBANK BA DINH

TANG 1 TN VIET HAI,LO C2-H CUM TTCN, CAU GIAY, HA NOI

02432474050

20221113 06: 33

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 15/11/2022

6

A0132011

XI NGHIEP MAY LANG GIANG I

THON BANG, XA NGHIA HOA, LANG GIANG, BAC GIANG, BAC GIANG

02043555565

20221112 18: 15

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 15/11/2022

7

A0157007

CTY TN TOAN CAU LDR

LO B-4-5-6 DS1,KCN THUAN DAO, BEN LUC, LONG AN

02723524524

20221112 20: 32

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 15/11/2022

8

A1268002

VPBANK SON TRA CDM

1094 NGO QUYEN, PHUONG AN HAI TAY, SON TRA, DA NANG

02363946797

20221113 08: 58

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 15/11/2022

9

A1242178

NGUYEN NGOC VU CDM

137 NGUYEN NGOC VU, PHUONG TRUNG HOA, CAU GIAY, HA NOI

02439288880

20221114 16: 25

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 15/11/2022


VPBank NEO