Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 13/09/2022

TT

 

 

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0158010

SONG HONG NAM DINH I

QUOC LO 10, PHUONG LOC HA, NAM DINH, NAM DINH

02283830545

20220912 06: 25

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

2

A0200003

VPBANK LAC QUAN 2

98 DUONG 21, TT CO LE, TRUC NINH, NAM DINH

02283935961

20220912 07: 02

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A1102125

TOA NHA EVERICH CDM

968 DUONG 3-2, PHUONG 15, QUAN 11, HO CHI MINH

02838210076

20220913 16: 37

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/9/2022

4

A0220008

BUU DIEN BAI CHAO

XA TU SON, KIM BOI, HOA BINH, HOA BINH

02183897068

20220914 09: 54

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/9/2022


VPBank NEO