Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 13/4/2022

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0132024

CONG TY DHA BAC NINH I

PHUONG GIAO,TT THUA,B.NINH

02223893686

20220407 17: 56

162h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

2

A0349001

VPBANK LAI THIEU

68A NGUYEN VAN TIET,T.AN,B.DUONG

02743662486

20220408 12: 37

 

Dự kiến hoạt động lại ngày 18/4/2022

3

A0261001

VPBANK BINH DUONG

557 DAI LO BINH DUONG, TXTDM, BD

02743683979

20220408 10: 29

 

Dự kiến hoạt động lại ngày 18/4/2022

4

A0102075

ATM DAI DUNG II

AP BINH TIEN 2, DUC HOA, LONG AN

02838210076

20220412 10: 36

88h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A0132012

XI NGHIEP MAY LANG GIANG II

T.BANG,NGHIAHOA,L.GIANG,B.GIANG

02043555565

20220412 10:25

 

Dự kiến hoạt động lại ngày 15/4/2022


VPBank NEO