Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 13/01/2022

TT

 

 

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0259001

VPBANK PHU HOI

64 HUNG VUONG, HUE

02343943939

20220110 19:01

 

ATM đã hoạt động bình thường

2

A0242049

PHONG CSGT DUONG BO DUONG SAT

86 LY THUONG KIET, HOAN KIEM, HN

02439288880

20221201 14: 55

 

ATM đã hoạt động bình thường

3

A0220001

VPBANK HOA BINH

878 CU CHINH LAN, TP HOA BINH

02183897068

20220115 08: 00

 

Dự kiến hoạt động lại 18/01/2022

4

A1220010

VPBANK HOA BINH CDM

878 CU CHINH LAN, TP HOA BINH

02183897068

20220115 08: 00

 

Dự kiến hoạt động lại 18/01/2022

5

A0102111

CONG TY CP TAP DOAN GIA DINH II

KP1A, AN PHU, THUAN AN, B.DUONG

02743683979

20220113 20: 37

 

Dự kiến hoạt động lại 17/01/2022


VPBank NEO