Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 12/12/2022

TT

 

 

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0152002

VPBANK THUY KHUE

251 THUY KHUE, TAY HO, HA NOI

02437280931

20221117 20: 05

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 30/12/2022

2

A0288001

VPBANK DONG HUONG

490 DAI LO LE LOI, PHUONG DONG HUONG, THANH HOA, THANH HOA

02373252688

20221125 18:10

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 30/12/2022

3

A0158008

SONG HONG-HAI HAU I

XA HAI PHUONG, HAI HAU, NAM DINH, NAM DINH

02283830545

20221210 10: 53

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 14/12/2022

4

A0267001

VPBANK NAM TU LIEM

292 HO TUNG MAU, PHUONG PHU DIEN, BAC TU LIEM, HA NOI

02462873784

20221210 08: 23

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A1278002

VPBANK LE LOI CDM

208 LE LOI, BAC GIANG, BAC GIANG

02043556633

20221208 07: 57

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 14/12/2022

6

A0321001

VPBANK PHU XUAN

101 HUYNH TAN PHAT, KP4, NHA BE, HO CHI MINH

02854203105

20221211 15: 34

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

7

A0147001

VPBANK NHA TRANG

26 YERSIN, PHUONG VAN THANG, NHA TRANG, KHANH HOA

02583561887

20221211 09: 22

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

8

A0361002

CONG TY VIEXIM HUNG YEN

THON HAO, XA LIEU XA, YEN MY, HUNG YEN

02213856666

20221211 07: 49

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

9

A0158003

ATM CONG TY YAMANI

XA NAM HONG, NAM TRUC, NAM DINH, NAM DINH

02283830545

20221211 12: 03

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

10

A0362006

CTY THOI TRANG ITAS MARS

KHU DAN CU, DUONG VONG, PHUONG YEN BINH, TAM DIEP, NINH BINH

02293835666

20221209 18: 20

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

11

A0242155

NHA MAY THUAN HUNG- WOODSLAND

LO 49K, KCN QUANG MINH, XA QUANG MINH, ME LINH, HA NOI

02439288880

20221211 06: 55

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

12

A1169003

VPBANK NAM HA NOI CDM

18 NGO 221 GIAP BAT, PHUONG GIAP BAT, HOANG MAI, HA NOI

02436648852

20221211 04: 53

52h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

13

A0207003

VPBANK HIEP HOA 2

80 DUONG 19_5, PHUONG HOANG VAN THU, HIEP HOA, BAC GIANG

02043863544

20221212 15: 03

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 14/12/2022

14

A0287001

VPBANK SONG DA

TO 13,DAI LO THINH LANG,PHUONG TAN THINH, HOA BINH, HOA BINH

02183888995

20221213 00: 52

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 14/12/2022


VPBank NEO