Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 12/09/2022

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0242035

DHCN GIAO THONG VAN TAI

54 TRIEU KHUC, THANH XUAN, HA NOI

02462662577

20220910 20: 12

67h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

2

A0259001

VPBANK PHU HOI

64 HUNG VUONG, HUE, THUA THIEN HUE

02343943939

20220911 17: 36

42h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A0321001

VPBANK PHU XUAN

101 HUYNH TAN PHAT, KP4, NHA BE, HO CHI MINH

02854203105

20220911 17: 21

45h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A0102030

QUAN UY QUAN 10

1 THANH THAI, PHUONG 14, QUAN 10, HO CHI MINH

02838210076

20220910 14: 28

71h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A0194001

VPBANK LE VAN SY

288-290 LE VAN SY, PHUONG 14, QUAN 3, HO CHI MINH

02835262301

20220910 16: 32

72h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A0158025

SONG HONG NAM DINH III

105 NGUYEN DUC THUAN, PHUONG THONG NHAT, NAM DINH, NAM DINH

02283830545

20220910 12: 04

71h

Máy ATM đã hoạt động bình thường


VPBank NEO