Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 12/07/2022

TT

 

 

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0220002

BV DA KHOA HOA BINH 2

DUONG CU CHINH LAN,HOA BINH,HOA BINH

02183897068

20220708 17: 06

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 14/7/2022

2

A0132010

CONG TY CP MAY TIEN LUC

THON GIUA, XA TIEN LUC, HUYEN LANG GIANG,BAC GIANG,BAC GIANG

02043555565

20220708 20: 34

 

ATM đã hoạt động bình thường

3

A0132014

UBND XA NGOC VAN

XA NGOC VAN, HUYEN TAN YEN,BAC GIANG,BAC GIANG

02043555565

20220711 09: 42

 

ATM đã hoạt động bình thường

4

A0132018

MAY BAC GIANG-LUC NAM II

TT DOI NGO, HUYEN LUC NAM,BAC GIANG,BAC GIANG

02043555565

20220710 09: 32

 

ATM đã hoạt động bình thường

5

A0158024

SONG HONG XUAN TRUONG II

TO 18, DUONG TRUONG CHINH,XUAN TRUONG,NAM DINH

02283830545

20220712 08: 59

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 14/7/2022

6

A0102087

ATM PKDK TAN BINH

LO 2-6 LE TRONG TAN, TAY THANH,TAN PHU,HO CHI MINH

02839485934

20220712 10: 24

 

ATM đã hoạt động bình thường

7

A0287001

VPBANK SONG DA

TO 13,DAI LO THINH LANG,PHUONG TAN THINH,HOA BINH,HOA BINH

02183888995

20220712 07: 53

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 14/7/2022

8

A0102098

ATM VINCOM LE VAN VIET

50 LE VAN VIET, PHUONG HIEP PHU,QUAN 9,HO CHI MINH

02838210076

20220712 07: 55

 

ATM đã hoạt động bình thường

9

A0220003

BV DA KHOA HOA BINH 3

DUONG CU CHINH LAN,HOA BINH,HOA BINH

02183897068

20220712 08: 10

 

ATM đã hoạt động bình thường

10

A0158003

ATM CONG TY YAMANI

XA NAM HONG, NAM TRUC,NAM DINH,NAM DINH

02283830545

20220711 19: 03

 

ATM đã hoạt động bình thường

11

A0296001

VPBANK QUANG NAM

30-32 PHAN CHAU TRINH, PHUONG AN MY,TAM KY,QUANG NAM

0235383003

20220711 11: 09

 

ATM đã hoạt động bình thường

12

A0220006

CONG TY CP XNK 3-2 HOA BINH

SO 14 AN DUONG VUONG, P. CHAM MAT,HOA BINH,HOA BINH

02183897068

20220712 08: 26

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 14/7/2022

13

A0220007

CTY TRANSON VIET NAM I

KCN LUONG SON, XA HOA SON,LUONG SON,HOA BINH

02183897068

20220706 16: 20

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 14/7/2022

14

A1296003

VPBANK QUANG NAM CDM

177 PHAN CHU TRINH,T-KY,Q NAM

0235383003

20221107 10: 54

 

ATM đã hoạt động bình thường

15

A1291002

VPBANK Y YEN CDM

DUONG 57A, TT LAM,Y YEN,NAM DINH

02283959596

20221107 09: 19

 

ATM đã hoạt động bình thường

16

A0102083

ATM CONG TY TAI CHINH FE

144 CONG HOA, PHUONG 12,TAN BINH,HO CHI MINH

02839485934

20220713 10: 40

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 14/7/2022

17

A1162002

ATM VPBANK NAM SAI GON CDM

332A HUYNH TAN PHAT, PHUONG BINH THUAN,QUAN 7,HO CHI MINH

02838722876

20220712 18: 19

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 14/7/2022

18

A0132032

BV PHUC HOI CHUC NANG

KHU 284, XA QUE NHAM,TAN YEN,BAC GIANG

02043555565

20220713 14: 41

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 14/7/2022

19

A1135002

VPBANK LUONG THE VINH CDM

ML6 CAN 25-26,VINHOME GREENBAY,P. ME TRI,NAM TU LIEM,HA NOI

02438684843

20220712 17: 22

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 14/7/2022

20

A0158019

CONG TY MAY XK VIET THAI

142 QUANG TRUNG, P. TRAN HUNG DAO,THAI BINH,THAI BINH

02273642159

20220712 23: 48

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 14/7/2022


VPBank NEO