Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 12/4/2022

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0132024

CONG TY DHA BAC NINH I

PHUONG GIAO,TT THUA,B.NINH

02223893686

20220407 17: 56

 

Dự kiến hoạt động lại ngày 15/4/2022

2

A0349001

VPBANK LAI THIEU

68A NGUYEN VAN TIET,T.AN,B.DUONG

02743662486

20220408 12: 37

 

Dự kiến hoạt động lại ngày 18/4/2022

3

A0261001

VPBANK BINH DUONG

557 DAI LO BINH DUONG, TXTDM, BD

02743683979

20220408 10: 29

 

Dự kiến hoạt động lại ngày 18/4/2022

4

A0242179

CONG AN QUAN BAC TU LIEM II

TDP PHUC LY 4, BAC TU LIEM, HN

02439288880

20220409 01: 24

58h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A0226004

ATM LAP VO 1

QL80,CUM CN VAM CONG,LAPVO,DTHAP

02773876123

20220410 09: 09

75h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A0362003

CONG TY TNHH YG VINA II

LO 2,KCN GIANKHAU,GIAVIEN,N.BINH

02293835666

20220408 14: 21

116h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

7

A0242076

TOA NHA CEO

TOA NHA CEO,PHAMHUNG,TU LIEM, HN

02439288880

20220409 16: 02

91h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

8

A0159003

CONG TY TNHH YA-AJM VIET NAM

CUM CN AN DONG,NAMSACH,HAIDUONG

02203837808

20220410 08: 44

80h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

9

A0361003

CONG TY KET CAU THEP 568

KM33,QL5,MINHDUC,MYHAO,HUNGYEN

02213856666

20220412 06: 20

25h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

10

A1102121

CHO GO VAP CDM

CHO GO VAP, N.V.NGHI,GOVAP,HCM

02838940692

20220411 23: 58

36h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

11

A0229001

VPBANK BINH THUAN

132 TRAN HUNG DAO, PHAN THIET,BT

02523835618

20220411 09: 33

56h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

12

A0132004

CONG TY MAY HAN VIET

TT BAO SON, LUC NAM, BAC GIANG

02043555565

20220410 16: 14

66h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

13

A0132017

MAY BAC GIANG-LUC NAM I

TT DOI NGO,H.LUC NAM,BAC GIANG

02043555565

20220410 01: 59

94h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

14

A0132018

MAY BAC GIANG-LUC NAM II

TT DOI NGO,H.LUC NAM,BAC GIANG

02043555565

20220412 03: 24

31h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

15

A0102075

ATM DAI DUNG II

AP BINH TIEN 2, DUC HOA, LONG AN

02838210076

20220412 10: 36

 

Dự kiến hoạt động lại ngày 14/4/2022


VPBank NEO