Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 12/01/2022

TT

 

 

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A1353003

VPBANK TIEN GIANG CDM

01 HUNG VUONG, PHUONG 1, TIEN GIANG

02733868848

20220109 14:21

96h

ATM đã hoạt động bình thường

2

A0259001

VPBANK PHU HOI

64 HUNG VUONG, HUE

02343943939

20220110 19:01

 

Dự kiến hoạt động lại 17/01/2022

3

A1259002

VPBANK PHU HOI CDM

64 HUNG VUONG, HUE

02343943939

20220110 17:17

72h

ATM đã hoạt động bình thường

4

A0363003

ATM CASINO CORONA 2

KHU BAI DAI, XA GANH DAU, PHU QUOC, KIEN GIANG

02973948111

20220111 07:26

 

Dự kiến máy chấm dứt hoạt động 14/1/2022

5

A0242049

PHONG CSGT DUONG BO DUONG SAT

86 LY THUONG KIET, HOAN KIEM, HN

02439288880

20221201 14: 55

 

Dự kiến hoạt động lại 14/01/2022


VPBank NEO