Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 11/12/2022

TT

 

 

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0152002

VPBANK THUY KHUE

251 THUY KHUE, TAY HO, HA NOI

02437280931

20221117 20: 05

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 30/12/2022

2

A0288001

VPBANK DONG HUONG

490 DAI LO LE LOI, PHUONG DONG HUONG, THANH HOA, THANH HOA

02373252688

20221125 18:10

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 30/12/2022

3

A0158008

SONG HONG-HAI HAU I

XA HAI PHUONG, HAI HAU, NAM DINH, NAM DINH

02283830545

20221210 10: 53

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 13/12/2022

4

A0267001

VPBANK NAM TU LIEM

292 HO TUNG MAU, PHUONG PHU DIEN, BAC TU LIEM, HA NOI

02462873784

20221210 08: 23

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 13/12/2022

5

A1278002

VPBANK LE LOI CDM

208 LE LOI, BAC GIANG, BAC GIANG

02043556633

20221208 07: 57

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 13/12/2022

6

A0321001

VPBANK PHU XUAN

101 HUYNH TAN PHAT, KP4, NHA BE, HO CHI MINH

02854203105

20221211 15: 34

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 13/12/2022

7

A0147001

VPBANK NHA TRANG

26 YERSIN, PHUONG VAN THANG, NHA TRANG, KHANH HOA

02583561887

20221211 09: 22

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 13/12/2022

8

A0361002

CONG TY VIEXIM HUNG YEN

THON HAO, XA LIEU XA, YEN MY, HUNG YEN

02213856666

20221211 07: 49

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 13/12/2022

9

A0158003

ATM CONG TY YAMANI

XA NAM HONG, NAM TRUC, NAM DINH, NAM DINH

02283830545

20221211 12: 03

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 13/12/2022

10

A0362006

CTY THOI TRANG ITAS MARS

KHU DAN CU, DUONG VONG, PHUONG YEN BINH, TAM DIEP, NINH BINH

02293835666

20221209 18: 20

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 13/12/2022


VPBank NEO