Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 11/08/2022

TT

 

 

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0242102

SIEU THI SUN MART

16 TAM TRINH,HOANG MAI,HA NOI

02439288880

20220718 23: 36

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/8/2022

2

A0108002

TTTM VINCOM CENTER HA LONG

KHU COT DONG HO, PHUONG BACH DANG,HA LONG,QUANG NINH

02033657668

20220810 07: 11

 

ATM đã hoạt động bình thường

3

A0102021

BIG C PHU THANH

53 NGUYEN SON, PHUONG PHU THANH,TAN PHU,HO CHI MINH

02838210076

20220810 14: 40

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/8/2022

4

A1180002

VPBANK HOANG HOA THAM CDM

26 HOANG HOA THAM, PHUONG 12,TAN BINH,HO CHI MINH

02839485827

20220808 14: 42

 

ATM đã hoạt động bình thường

5

A0132017

MAY BAC GIANG-LUC NAM I

TT DOI NGO, HUYEN LUC NAM,BAC GIANG,BAC GIANG

02043555565

20220810 01: 16

 

ATM đã hoạt động bình thường

6

A0158010

SONG HONG NAM DINH I

QUOC LO 10, PHUONG LOC HA,NAM DINH,NAM DINH

02283830545

20220812 03: 32

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 13/8/2022

7

A0119003

VPBANK THANG LONG 3

91 NGUYEN CHI THANH, PHUONG LANG HA,DONG DA,HA NOI

02462662577

20220812 10: 25

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 13/8/2022

8

A0220002

BV DA KHOA HOA BINH 2

DUONG CU CHINH LAN,HOA BINH,HOA BINH

02183897068

20220812 03: 03

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 13/8/2022

9

A0199001

VPBANK BA DON

187 QUANG TRUNG, QUANG THO,BA DON,QUANG BINH

02323518989

20220812 10: 14

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 13/8/2022

10

A0220003

BV DA KHOA HOA BINH 3

DUONG CU CHINH LAN,HOA BINH,HOA BINH

02183897068

20220812 10: 25

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 13/8/2022

11

A0242073

SIEU THI THANH DO

306 HO TUNG MAU,BAC TU LIEM,HA NOI

02439288880

20220812 08: 49

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 13/8/2022


VPBank NEO