Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 11/5/2022

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0103016

CONG TY TNHH VY LAM

CUM CN AN LAO,AN LAO, HAI PHONG

02253757799

20220508 21: 21

68h

Máy đã hoạt động bình thường

2

A0246001

VPBANK HO NAI

44/3 QL1A, KP 8B,TAN BIEN, D.NAI

02518889379

20220510 09: 37

50h

Máy đã hoạt động bình thường

3

A0220003

BV DA KHOA HOA BINH 3

CU CHINH LAN, TP HOA BINH

02183897068

20220511 13: 04

48h

Dự kiến dừng hoạt động đến 13/5/2022

4

A0159005

CONG TY MAY VIET TRI

THON DONGLA,THANHMIEN,HAIDUONG

02203837808

20220510 15: 41

50h

Máy đã hoạt động bình thường

5

A0132026

CONG TY CP QUOC TE ALPHA

LO E13-E14, CCNDN DONGTHO,B.NINH

02223893686

20220511 08: 14

50h

Dự kiến dừng hoạt động đến 13/5/2022

6

A0158004

ATM CONG TY YAMANI II

XA NAM HONG, NAM TRUC, NAM DINH

02283830545

20220510 16: 12

45h

Máy đã hoạt động bình thường

7

A0158007

SONG HONG-NGHIA HUNG II

XA NGHIA THAI,NGHIAHUNG,NAM DINH

02283830545

20220511 06: 47

32h

Máy đã hoạt động bình thường

8

A0103008

CONG TY LUCKY VIETNAM I

KHU TIEU TRA,DUONG KINH,HP

02253757799

20220511 09: 12

25h

Máy đã hoạt động bình thường

9

A0392001

VPBANK DIEN BIEN

260 DIEN BIEN, PHUONG QUANG TRUNG

 

20220510 11:26

27h

Máy đã hoạt động bình thường


VPBank NEO