Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 10/10/2022

TT

 

 

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0373002

VPBANK TRUNG CHANH II

146 NGUYEN ANH THU,AP DONG,X.THOITAMTHON, HOC MON, HO CHI MINH

02836200360

20221005 14: 07

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

2

A0158011

SONG HONG NAM DINH II

QUOC LO 10, PHUONG LOC HA, NAM DINH, NAM DINH

02283830545

20221007 07: 29

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A0195001

VPBANK NGUYEN TRI PHUONG

05 NGUYEN HUU THO, PHUONG HOA THUAN TAY, HAI CHAU, DA NANG

02363614607

20221007 19: 01

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A0220003

BV DA KHOA HOA BINH 3

DUONG CU CHINH LAN, HOA BINH, HOA BINH

02183897068

20221008 12: 18

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 12/10/2022

5

A1161002

VPBANK LY TU TRONG CDM

126 LY TU TRONG, PHUONG AN THOI, BINH THUY, CAN THO

02923768788

20221010 17: 27

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 12/10/2022

6

A0102113

BIG C DI AN

TTTM BIG C DI AN, P. DONG HOA,TX DI AN, THU DAU MOT, BINH DUONG

02743683979

20221010 17: 14

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 12/10/2022


VPBank NEO