Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 10/02/2022

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0102120

ATM CONG TY KEUM DAM VINA

KP PHUOC HAI, TX TANUYEN,B.DUONG

02743683979

20220124 12: 32

 

Dự kiến hoạt động 15/02/2022

2

A0220001

VPBANK HOA BINH

681 CU CHINH LAN, TP HOA BINH

02183897068

20220128 20: 03

 

Dự kiến hoạt động 15/02/2022

3

A0102022

BIG C PANDORA

1_1 TRUONG CHINH, PHUONG TAY THANH

02838210076

20220209 16:03

 

Máy đã hoạt động bình thường


VPBank NEO