Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 09/11/2022

TT

 

 

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A1120005

VPBANK DONG SAI GON CDM

P6-SH.10 CCU PARK 6, PHUONG 22, BINH THANH, HO CHI MINH

02854046521

20221031 11: 00

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 11/11/2022

2

A1397002

VPBANK QUANG NGAI CDM

444-446 QUANG TRUNG, P. NGUYEN NGHIEM, QUANG NGAI, QUANG NGAI

1900545415

20221108 15: 04

 

Máy ATM hoạt động bình thường

3

A0155017

ATM CONG TY MAY DONG PHU CUONG 2

C1-4 CCN PHU CUONG, XA PHU CUONG, DINH QUAN, DONG NAI

02513948958

20221109 15: 50

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 11/11/2022


VPBank NEO