Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 09/08/2022

TT

 

 

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0242102

SIEU THI SUN MART

16 TAM TRINH,HOANG MAI,HA NOI

02439288880

20220718 23: 36

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/8/2022

2

A0234001

VPBANK NGUYEN VAN CU

218 NGUYEN VAN CU,VINH,NGHE AN

02383589427

20220805 10: 02

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/8/2022

3

A0132025

CONG TY DHA BAC NINH II

PHUONG GIAO, TT THUA, HUYEN LUONG TAI,BAC NINH,BAC NINH

02223893686

20220808 08: 21

 

ATM đã hoạt động bình thường

4

A0366001

ATM VPBANK BINH PHUOC

860 PHU RIENG DO, PHUONG TAN XUAN,DONG XOAI,BINH PHUOC

02713883939

20220806 11: 14

 

ATM đã hoạt động bình thường

5

A0226001

VPBANK DONG THAP

67-69 NGUYEN HUE, PHUONG 1,CAO LANH,DONG THAP

02773876123

20220808 17: 09

 

ATM đã hoạt động bình thường

6

A0158003

ATM CONG TY YAMANI

XA NAM HONG, NAM TRUC,NAM DINH,NAM DINH

02283830545

20220808 12: 29

 

ATM đã hoạt động bình thường

7

A0132022

CONG TY FOSTER I

01 DUONG 11,KCN DT-DV VSIP BAC NINH,TU SON,BAC NINH

02223893686

20220809 07: 51

 

ATM đã hoạt động bình thường

8

A1180002

VPBANK HOANG HOA THAM CDM

26 HOANG HOA THAM, PHUONG 12,TAN BINH,HO CHI MINH

02839485827

20220808 14: 42

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 12/8/2022

9

A0132018

MAY BAC GIANG-LUC NAM II

TT DOI NGO, HUYEN LUC NAM,BAC GIANG,BAC GIANG

02043555565

20220809 18: 58

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 11/8/2022

10

A0132017

MAY BAC GIANG-LUC NAM I

TT DOI NGO, HUYEN LUC NAM,BAC GIANG,BAC GIANG

02043555565

20220810 01: 16

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 11/8/2022

11

A0108002

TTTM VINCOM CENTER HA LONG

KHU COT DONG HO, PHUONG BACH DANG,HA LONG,QUANG NINH

02033657668

20220810 07: 11

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 11/8/2022

12

A0102021

BIG C PHU THANH

53 NGUYEN SON, PHUONG PHU THANH,TAN PHU,HO CHI MINH

02838210076

20220810 14: 40

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/8/2022


VPBank NEO