Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 09/02/2022

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0102120

ATM CONG TY KEUM DAM VINA

KP PHUOC HAI, TX TANUYEN,B.DUONG

02743683979

20220124 12: 32

 

Dự kiến hoạt động 15/02/2022

2

A0283001

VPBANK NINH KIEU

85 NGUYEN VAN CU,N.KIEU, CAN THO

02923898071

20220201 17: 21

213h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A0220001

VPBANK HOA BINH

681 CU CHINH LAN, TP HOA BINH

02183897068

20220128 20: 03

 

Dự kiến hoạt động 15/02/2022


VPBank NEO