Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 08/11/2022

TT

 

 

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A1120005

VPBANK DONG SAI GON CDM

P6-SH.10 CCU PARK 6, PHUONG 22, BINH THANH, HO CHI MINH

02854046521

20221031 11: 00

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 10/11/2022

2

A0220003

BV DA KHOA HOA BINH 3

DUONG CU CHINH LAN, HOA BINH, HOA BINH

02183897068

20221104 11: 43

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A0102071

ATM DONG THANH

HUONG LO 80B, AP 4, XA DONG THANH, HOC MON, HO CHI MINH

02838210076

20221106 14: 03

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A0257001

VPBANK THANH MY LOI

638-640 NGUYEN THI DINH, P. THANH MY LOI, QUAN 2, HO CHI MINH

02854027942

20221107 20: 55

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A0226004

ATM LAP VO 1

QL 80, CUM CN VAM CONG,ANTHANH,BINHTHANH, LAP VO, DONG THAP

02773876123

20221107 17: 58

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A0207003

VPBANK HIEP HOA 2

80 DUONG 19_5, PHUONG HOANG VAN THU, HIEP HOA, BAC GIANG

02043863544

20221107 06: 36

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

7

A1397002

VPBANK QUANG NGAI CDM

444-446 QUANG TRUNG, P. NGUYEN NGHIEM, QUANG NGAI, QUANG NGAI

1900545415

20221108 15: 04

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 10/11/2022


VPBank NEO