Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 08/3/2022

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0158024

SONG HONG XUAN TRUONG II

TO18,TRUONGCHINH,X.TRUONG,N.DINH

02283830545

20220304 13: 29

96h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

2

A1308002

VPBANK THANH NAM CDM

350 TRAN HUNG DAO, TP NAM DINH

02283555678

20220303 17: 16

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 10/3/2022

3

A0158015

CONG TY TT PRO SPORT I

KHU 4A,TT NGODONG,G.THUY,N.DINH

02283830545

20220305 13: 32

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 11/3/2022

4

A0158016

CONG TY TT PRO SPORT II

KHU 4A,TT NGODONG,G.THUY,N.DINH

02283830545

20220305 13: 32

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 11/3/2022

5

A1274002

VPBANK TU SON CDM

241-243 TRAN PHU, BAC NINH

02223893686

20220304 15: 19

74h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A0142001

VPBANK TRANG AN

99 HOANG CAU, DONG DA, HN

02437478322

20220307 20: 37

39h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

7

A1370002

VPBANK THUONG TIN CDM

XA VAN BINH, THUONG TIN, HN

02432203333

20220306 20: 50

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 11/3/2022

8

A0242050

TRAI TAM GIAM SO 2

TT THUONG TIN, HN

02439288880

20220307 11: 41

27h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

9

A0132018

MAY BAC GIANG-LUC NAM II

TT DOI NGO,H.LUC NAM,BAC GIANG

02043555565

20220308 16: 16

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 10/3/2022

10

A0158019

CONG TY MAY XK VIET THAI

142 QUANG TRUNG, THAI BINH

02273642159

20220309 02: 00

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 10/3/2022


VPBank NEO