Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 08/02/2022

TT

 

 

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0102120

ATM CONG TY KEUM DAM VINA

KP PHUOC HAI, TX TANUYEN,B.DUONG

02743683979

20220124 12: 32

 

Dự kiến hoạt động 15/02/2022

2

A0297001

VPBANK PHAM HUNG

W1-W2 LD HH,PHAM HUNG,NTL,HN

02437606023

20220131 02: 56

 

ATM đã hoạt động bình thường

3

A0283001

VPBANK NINH KIEU

85 NGUYEN VAN CU,N.KIEU, CAN THO

02923898071

20220201 17: 21

 

Dự kiến hoạt động 10/02/2022

4

A0158019

CONG TY MAY XK VIET THAI

142 QUANG TRUNG, THAI BINH

02273642159

20220204 16: 24

 

ATM đã hoạt động bình thường

5

A0220001

VPBANK HOA BINH

681 CU CHINH LAN, TP HOA BINH

02183897068

20220128 20: 03

 

Dự kiến hoạt động 15/02/2022

6

A0158021

CTY VIET THAI VITEXCO 5

KM10,QL10,D.HOP,D.HUNG,THAIBINH

02273642159

20220207 17: 37

 

ATM đã hoạt động bình thường

7

A0132013

CONG TY MAY QT

XA TAN SOI, YEN THE, BAC GIANG

02043555565

20220203 20: 19

 

ATM đã hoạt động bình thường


VPBank NEO