Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 07/09/2022

TT

 

 

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0369001

VPBANK YEN PHONG

THON NGO NOI, XA TRUNG NGHIA, YEN PHONG, BAC NINH

02223681999

20220907 14: 33

 

ATM đã hoạt động bình thường

2

A0132004

CONG TY MAY HAN VIET

THI TU BAO SON, BAO SON, LUC NAM, BAC GIANG, BAC GIANG

02043555565

20220907 14: 51

 

ATM đã hoạt động bình thường

3

A0349001

VPBANK LAI THIEU

68A NGUYEN VAN TIET, PHUONG LAI THIEU, THUAN AN, BINH DUONG

02743662486

20220907 17: 48

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 09/9/2022

4

A0158022

CTY SUNG JIN APPARELl

THON MY LOC 1, XA VIET HUNG, VU THU, THAI BINH

02273642159

20220908 08: 40

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 09/9/2022

5

A0220008

BUU DIEN BAI CHAO

XA TU SON, KIM BOI, HOA BINH, HOA BINH

02183897068

20220906 19: 29

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 09/9/2022

6

A0115001

VPBANK TRAN DUY HUNG

TN S4.03, LD F4-CH01, PHUONG TAY MO, NAM TU LIEM, HA NOI

02473055115

20220908 14: 21

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 09/9/2022


VPBank NEO