Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 07/08/2022

TT

 

 

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0242102

SIEU THI SUN MART

16 TAM TRINH,HOANG MAI,HA NOI

02439288880

20220718 23: 36

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 10/8/2022

2

A1181002

VPBANK PHAM VAN HAI CDM

83 PHAM VAN HAI, PHUONG 3,TAN BINH,HO CHI MINH

02839910980

20220729 09: 53

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 10/8/2022

3

A0132017

MAY BAC GIANG-LUC NAM I

TT DOI NGO, HUYEN LUC NAM,BAC GIANG,BAC GIANG

02043555565

20220803 09: 44

 

ATM đã hoạt động bình thường

4

A0155018

ATM NGHIA KY

TO 7, KHU PHO 8, PHUONG LONG BINH,BIEN HOA,DONG NAI

02513948958

20220803 17: 45

 

ATM đã hoạt động bình thường

5

A0154004

CONG TY CP DG WIN VIET NAM

XA THO NGUYEN, HUYEN THO XUAN,THANH HOA,THANH HOA

02373725856

20220805 02: 16

 

ATM đã hoạt động bình thường

6

A0234001

VPBANK NGUYEN VAN CU

218 NGUYEN VAN CU,VINH,NGHE AN

02383589427

20220805 10: 02

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 10/8/2022

7

A0361003

CONG TY KET CAU THEP 568

KM33,QUOC LO 5,XA MINH DUC,HUYEN MY HAO,HUNG YEN,HUNG YEN

02213856666

20220806 01: 44

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 9/8/2022

8

A0361002

CONG TY VIEXIM HUNG YEN

THON HAO, XA LIEU XA,YEN MY,HUNG YEN

02213856666

20220806 21: 30

 

ATM đã hoạt động bình thường

9

A0102021

BIG C PHU THANH

53 NGUYEN SON, PHUONG PHU THANH,TAN PHU,HO CHI MINH

02838210076

20220806 09: 23

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 9/8/2022

10

A0132010

CONG TY CP MAY TIEN LUC

THON GIUA, XA TIEN LUC, HUYEN LANG GIANG,BAC GIANG,BAC GIANG

02043555565

20220806 04: 08

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 9/8/2022

11

A0228001

VPBANK VINH LONG

53A PHAM THE BUONG, PHUONG 4,VINH LONG,VINH LONG

02703853854

20220807 21: 18

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 9/8/2022

12

A0349001

VPBANK LAI THIEU

68A NGUYEN VAN TIET, PHUONG LAI THIEU,THUAN AN,BINH DUONG

02743662486

20220807 17: 00

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 9/8/2022

13

A0132025

CONG TY DHA BAC NINH II

PHUONG GIAO, TT THUA, HUYEN LUONG TAI,BAC NINH,BAC NINH

02223893686

20220808 08: 21

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 9/8/2022

14

A0220008

BUU DIEN BAI CHAO

XA TU SON, KIM BOI,HOA BINH,HOA BINH

02183897068

20220808 06: 07

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 9/8/2022

15

A0173001

VPBANK KIM LIEN

61 XA DAN,DONG DA,HA NOI

02435771881

20220807 08: 42

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 9/8/2022

16

A0158025

SONG HONG NAM DINH III

105 NGUYEN DUC THUAN, PHUONG THONG NHAT,NAM DINH,NAM DINH

02283830545

20220807 09: 05

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 9/8/2022


VPBank NEO