Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 07/07/2022

TT

 

 

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0144001

VPBANK HOA HUNG

611 CACH MANG THANG 8, PHUONG 15,QUAN 10,HO CHI MINH

02838646092

20220701 08:31

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 11/7/2022

2

A0158010

SONG HONG NAM DINH I

QUOC LO 10, PHUONG LOC HA,NAM DINH,NAM DINH

02283830545

20220704 14: 04

 

ATM đã hoạt động bình thường

3

A0132034

CTY CP MAY BGG DAI LAM

CUM CN BO HA,YEN THE,BAC GIANG

02043555565

20220706 16: 08

 

ATM đã hoạt động bình thường

4

A0158014

CONG TY TNHH DF ZIN

LO D2, KCN HOA XA, XA MY XA,NAM DINH,NAM DINH

02283830545

20220705 19: 15

 

ATM đã hoạt động bình thường

5

A0103016

CONG TY TNHH VY LAM

CUM CN AN LAO, TT AN LAO,AN LAO,HAI PHONG

02253757799

20220705 18: 46

 

ATM đã hoạt động bình thường

6

A0220007

CTY TRANSON VIET NAM I

KCN LUONG SON, XA HOA SON,LUONG SON,HOA BINH

02183897068

20220706 16: 20

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 09/7/2022

7

A0220011

CTY TRANSON VIET NAM II

KCN LUONG SON, XA HOA SON,LUONG SON,HOA BINH

02183897068

20220706 16: 28

47h

ATM đã hoạt động bình thường

8

A0155018

ATM NGHIA KY

TO 7, KHU PHO 8, PHUONG LONG BINH,BIEN HOA,DONG NAI

02513948958

20220707 18: 31

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 09/7/2022

9

A0220002

BV DA KHOA HOA BINH 2

DUONG CU CHINH LAN,HOA BINH,HOA BINH

02183897068

20220708 13: 20

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 09/7/2022

10

A0155014

ATM CONG TY MAY DONG PHU CUONG

C1-4 CCN PHU CUONG, XA PHU CUONG,DINH QUAN,DONG NAI

02513948958

20220707 10: 41

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 09/7/2022

11

A0393001

VPBANK LUONG SON

629 TRAN PHU, TK13,L.SON,H.BINH

02183897068

20220707 20: 18

 

ATM đã hoạt động bình thường

12

A0207001

VPBANK HIEP HOA

80 DUONG 19_5, PHUONG HOANG VAN THU,HIEP HOA,BAC GIANG

02043863544

20220707 22: 22

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 09/7/2022

13

A1207002

VPBANK HIEP HOA CDM

80 DUONG 19_5, PHUONG HOANG VAN THU,HIEP HOA,BAC GIANG

02043863544

20220707 22: 22

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 09/7/2022


VPBank NEO