Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 07/6/2022

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0242155

NHA MAY THUAN HUNG- WOODSLAND

LO 49K,KCN QUANG MINH,ME LINH,HN

02439288880

20220607 13: 07

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

2

A0242050

TRAI TAM GIAM SO 2

TT THUONG TIN, HN

02439288880

20220607 08: 07

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 09/06/2022

3

A0103016

CONG TY TNHH VY LAM

CUM CN AN LAO,AN LAO, HAI PHONG

02253757799

20220606 21: 36

33h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A0115001

VPBANK TRAN DUY HUNG

LO S4.03,LD F4-CH01,NAMTULIEM,HN

02473055115

20220607 14: 12

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A0373001

ATM VPBANK TRUNG CHANH

146 NGUYEN ANH THU,HOCMON,HCM

02836200360

20220606 18: 00

42h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A0158030

CTY TNHH THEP SHENGLI

KCN CAU NGHIN,TT AN BAI,T. BINH

02273642159

20220606 19: 56

39h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

7

A0102111

CONG TY CP TAP DOAN GIA DINH II

KP1A, AN PHU, THUAN AN, B.DUONG

02743683979

20220606 18: 29

41h

Máy ATM đã hoạt động bình thường


VPBank NEO