Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 07/4/2022

TT

 

 

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0132033

CTY TMDV TIEN THANH

DUONG 398,X.SONG KHE,B.GIANG

02043555565

20220406 14: 46

 

ATM đã hoạt động bình thường

2

A0155014

ATM CONG TY MAY DONG PHU CUONG

C1-4 CNN PHUCUONG,DINHQUAN,D.NAI

02513948958

20220406 02: 15

 

Dự kiến hoạt động lại ngày 12/4

3

A0132010

CONG TY CP MAY TIEN LUC

THONGIUA,TIENLUC,L.GIANG,B.GIANG

02043555565

20220407 18: 37

 

Dự kiến hoạt động lại ngày 12/4

4

A0132024

CONG TY DHA BAC NINH I

PHUONG GIAO,TT THUA,B.NINH

02223893686

20220407 17: 56

 

Dự kiến hoạt động lại ngày 12/4

5

A0349001

VPBANK LAI THIEU

68A NGUYEN VAN TIET,T.AN,B.DUONG

02743662486

20220408 12: 37

 

Dự kiến hoạt động lại ngày 18/4

6

A0261001

VPBANK BINH DUONG

557 DAI LO BINH DUONG, TXTDM, BD

02743683979

20220408 10: 29

 

Dự kiến hoạt động lại ngày 18/4


VPBank NEO