Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 06/12/2022

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0152002

VPBANK THUY KHUE

251 THUY KHUE, TAY HO, HA NOI

02437280931

20221117 20: 05

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 15/12/2022

2

A0288001

VPBANK DONG HUONG

490 DAI LO LE LOI, PHUONG DONG HUONG, THANH HOA, THANH HOA

02373252688

20221125 18:10

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 15/12/2022

3

A0129001

VPBANK LE HONG PHONG

LO 22B - 13 LE HONG PHONG, NGO QUYEN, HAI PHONG

02253552533

20221203 02: 00

31h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A0158024

SONG HONG XUAN TRUONG II

TO 18, DUONG TRUONG CHINH, XUAN TRUONG, NAM DINH

2283830545

20221206 16:05

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A1381002

VPBANK HOI AN CDM

523 HAI BA TRUNG, HOI AN, QUANG NAM

02353922003

20221206 19:03

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 08/12/2022


VPBank NEO