Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 06/10/2022

TT

 

 

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0279001

VPBANK MONG CAI

6 HUNG VUONG, PHUONG TRAN PHU, MONG CAI, QUANG NINH

02033789959

20221004 13: 29

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

2

A0220008

BUU DIEN BAI CHAO

XA TU SON, KIM BOI, HOA BINH, HOA BINH

02183897068

20221005 18: 48

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A0155001

VPBANK DONG NAI

K19 VO THI SAU, PHUONG THONG NHAT, BIEN HOA, DONG NAI

02513948958

20221005 17: 53

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A0159005

CONG TY MAY VIET TRI

THON DONG LA, XA HONG QUANG, THANH MIEN, HAI DUONG

02203837808

20221005 21: 24

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A0373002

VPBANK TRUNG CHANH II

146 NGUYEN ANH THU,AP DONG,X.THOITAMTHON, HOC MON, HO CHI MINH

02836200360

20221005 14: 07

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A0199001

VPBANK BA DON

187 QUANG TRUNG, QUANG THO, BA DON, QUANG BINH

02323518989

20221006 21: 39

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 8/10/2022

7

A0401001

VPBANK BAC LIEU

137 TRAN PHU, PHUONG 7, BAC LIEU, BAC LIEU

 

20221006 08: 44

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 8/10/2022


VPBank NEO