Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 06/4/2022

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0102075

ATM DAI DUNG II

AP BINH TIEN 2, DUC HOA, LONG AN

02838210076

20220402 15: 47

116h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

2

A1139003

ATM VPBANK GO VAP CDM 02

2B QUANG TRUNG, GO VAP, HCM

02838940692

20220405 15: 39

49h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A0132033

CTY TMDV TIEN THANH

DUONG 398,X.SONG KHE,B.GIANG

02043555565

20220406 14: 46

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 8/04/2022


VPBank NEO