Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 05/12/2022

TT

 

 

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0152002

VPBANK THUY KHUE

251 THUY KHUE, TAY HO, HA NOI

02437280931

20221117 20: 05

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 15/12/2022

2

A0288001

VPBANK DONG HUONG

490 DAI LO LE LOI, PHUONG DONG HUONG, THANH HOA, THANH HOA

02373252688

20221125 18:10

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 15/12/2022

3

A0158015

CONG TY TT PRO SPORT I

KHU 4A, TT NGO DONG, GIAO THUY, NAM DINH

02283830545

20221201 07: 53

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A0129001

VPBANK LE HONG PHONG

LO 22B - 13 LE HONG PHONG, NGO QUYEN, HAI PHONG

02253552533

20221203 02: 00

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 07/12/2022

5

A0366002

ATM CTY CP HOANG SON I

THON 2, XA DUC LIEU, BU DANG, BINH PHUOC

02713883939

20221203 11: 17

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A0132010

CONG TY CP MAY TIEN LUC

THON GIUA, XA TIEN LUC, HUYEN LANG GIANG, BAC GIANG, BAC GIANG

02043555565

20221204 11: 51

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường


VPBank NEO