Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 05/09/2022

TT

 

 

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0103016

CONG TY TNHH VY LAM

CUM CN AN LAO, TT AN LAO, AN LAO, HAI PHONG

02253757799

20220825 23: 38

 

ATM đã hoạt động bình thường

2

A1205002

VPBANK THUY NGUYEN CDM

46DA NANG,TT NUI DEO, THUY NGUYEN, HAI PHONG

02253642624

20220831 20: 05

 

ATM đã hoạt động bình thường

3

A0103015

CONG TY TNHH NAM THUAN

THON RUC LIEN, XA THUY SON, THUY NGUYEN, HAI PHONG

02253757799

20220903 21: 24

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 07/9/2022

4

A0361002

CONG TY VIEXIM HUNG YEN

THON HAO, XA LIEU XA, YEN MY, HUNG YEN

02213856666

20220901 20: 34

 

ATM đã hoạt động bình thường

5

A0158010

SONG HONG NAM DINH I

QUOC LO 10, PHUONG LOC HA, NAM DINH, NAM DINH

02283830545

20220905 15: 51

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 07/9/2022

6

A0200003

VPBANK LAC QUAN 2

98 DUONG 21, TT CO LE, TRUC NINH, NAM DINH

02283935961

20220905 19: 42

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 07/9/2022

7

A0104006

CTY LOVEPOP DA NANG

X9-1,14B-11B,KCN HOAKHANH,P.HOAKHANHBAC, LIEN CHIEU, DA NANG

02363835090

20220906 09: 06

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 07/9/2022


VPBank NEO