Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 05/07/2022

TT

 

 

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0105007

VPBANK HUE

35 LY THUONG KIET, PHUONG PHU NHUAN,HUE,THUA THIEN HUE

02343814646

20220630 10:58

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 07/7/2022

2

A0144001

VPBANK HOA HUNG

611 CACH MANG THANG 8, PHUONG 15,QUAN 10,HO CHI MINH

02838646092

20220701 08:31

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 07/7/2022

3

A0158010

SONG HONG NAM DINH I

QUOC LO 10, PHUONG LOC HA,NAM DINH,NAM DINH

02283830545

20220704 14: 04

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 07/7/2022

4

A0242142

TOA NHA NAM DO

609 TRUONG DINH, THINH LIET,HOANG MAI,HA NOI

02439288880

20220705 09: 06

 

ATM đã hoạt động bình thường

5

A0132032

BV PHUC HOI CHUC NANG

KHU 284, XA QUE NHAM,TAN YEN,BAC GIANG

02043555565

20220705 08: 05

 

ATM đã hoạt động bình thường

6

A0242078

SIEU THI VIET LONG

187 GIANG VO,BA DINH,HA NOI

02439288880

20220705 14: 46

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 07/7/2022

7

A1148002

ATM VPBANK BINH THANH CDM

659 XO VIET NGHE TINH, PHUONG 26,BINH THANH,HO CHI MINH

02862581376

20220705 10: 46

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 10/7/2022

8

A1202002

VPBANK BACH DANG CDM

104-106 BACH DANG, PHUONG 24,BINH THANH,HO CHI MINH

02839210242

20220705 14: 40

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 10/7/2022

9

A1154003

VPBANK THANH HOA CDM

LO 05-06 PHAN CHU TRINH,THANH HOA,THANH HOA

02373725856

20220706 08: 39

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 07/7/2022

10

A0102001

VPBANK HO CHI MINH

165-169 HAM NGHI,QUAN 1,HO CHI MINH

02838210076

20220706 13: 22

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 07/7/2022

11

A0132014

UBND XA NGOC VAN

XA NGOC VAN, HUYEN TAN YEN,BAC GIANG,BAC GIANG

02043555565

20220706 01: 43

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 07/7/2022

12

A0154004

CONG TY CP DG WIN VIET NAM

XA THO NGUYEN, HUYEN THO XUAN,THANH HOA,THANH HOA

02373725856

20220705 17: 22

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 07/7/2022

13

A1139003

ATM VPBANK GO VAP CDM 02

2B QUANG TRUNG, PHUONG 3,GO VAP,HO CHI MINH

02838940692

20220706 11: 08

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 07/7/2022

14

A0142001

VPBANK TRANG AN

99 HOANG CAU, PHUONG O CHO DUA,DONG DA,HA NOI

02437478322

20220706 14: 00

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 07/7/2022

15

A0132034

CTY CP MAY BGG DAI LAM

CUM CN BO HA,YEN THE,BAC GIANG

02043555565

20220706 16: 08

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 07/7/2022

16

A0158014

CONG TY TNHH DF ZIN

LO D2, KCN HOA XA, XA MY XA,NAM DINH,NAM DINH

02283830545

20220705 19: 15

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 07/7/2022

17

A0132010

CONG TY CP MAY TIEN LUC

THON GIUA, XA TIEN LUC, HUYEN LANG GIANG,BAC GIANG,BAC GIANG

02043555565

20220705 19: 45

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 07/7/2022

18

A0154005

CONG TY TNHH TRIEU THAI SON

XA DAN LUC,TRIEU SON,THANH HOA

02373725856

20220706 15: 43

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 07/7/2022

19

A0103016

CONG TY TNHH VY LAM

CUM CN AN LAO, TT AN LAO,AN LAO,HAI PHONG

02253757799

20220705 18: 46

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 07/7/2022


VPBank NEO