Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 05/6/2022

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0242160

CONG TY TNHH MTV NGOC VIET I

TT VAN DINH, HUYEN UNG HOA, HN

02435378701

20220603 09: 11

32h

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 07/06/2022

2

A1297002

VPBANK PHAM HUNG CDM

W1-W2 LD HH,PHAM HUNG,NTL,HN

02437606023

20220603 16: 12

29h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A0101017

VPBANK HA NOI I

5 DIEN BIEN PHU,BA DINH, HN

02439423635

20220603 15: 41

25h

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 07/06/2022

4

A1319002

VPBANK KY BA CDM

225G HAI BA TRUNG TP THAI BINH

02273658566

20220603 11: 37

70h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A1264002

VPBANK TAY HA NOI CDM

TANG 1 TN TAY HA,TO HUU, NTL, HN

02436291051

20220604 17: 54

38H

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A0132010

CONG TY CP MAY TIEN LUC

THONGIUA,TIENLUC,L.GIANG,B.GIANG

02043555565

20220603 23: 41

65H

Máy ATM đã hoạt động bình thường

7

A0119003

VPBANK THANG LONG 3

91 NGUYEN CHI THANH, DONG DA, HN

02462662577

20220604 12: 18

46H

Máy ATM đã hoạt động bình thường

8

A0119002

VPBANK THANG LONG 2

91 NGUYEN CHI THANH, DONG DA, HN

02462662577

20220604 11: 22

47H

Máy ATM đã hoạt động bình thường


VPBank NEO