Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 05/5/2022

TT

 

 

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0153001

VPBANK NGHE AN

NHA A, KHU TM, TP VINH, NGHE AN

02383588979

20220429 12: 37

 

ATM chấm dứt hoạt động

2

A1124003

ATM VPBANK TAN PHU CDM 2

623 LUY BAN BICH, TAN PHU,TP.HCM

02839735210

20220504 17: 49

48h

ATM đã hoạt động bình thường

3

A0158027

CONG TY TT PRO SPORT III

XOM 5,X.HONGTHUAN,G.THUY,N.DINH

02283834834

20220504 18: 57

47h

ATM đã hoạt động bình thường

4

A0154007

SPEED MOTION VIET NAM

T. PHONG COC, THO XUAN, T.HOA

02373725856

20220504 18: 56

47h

ATM đã hoạt động bình thường

5

A0367002

ATM VPBANK DI AN 02

18 DI AN-TRUONG KHE,DIAN,B.DUONG

02743795929

20220504 17: 35

48h

ATM đã hoạt động bình thường

6

A0159005

CONG TY MAY VIET TRI

THON DONGLA,THANHMIEN,HAIDUONG

02203837808

20220505 16: 02

26h

ATM đã hoạt động bình thường

7

A0159003

CONG TY TNHH YA-AJM VIET NAM

CUM CN AN DONG,NAMSACH,HAIDUONG

02203837808

20220504 22: 16

43h

Dự kiến dừng hoạt động đến 9/5/2022

8

A0102105

ATM CONG TY TOYOSHIMA VIET NAM

LO A5-A6 CNN NHIXUAN,HOCMON,HCM

02839485934

20220505 06: 15

35h

ATM đã hoạt động bình thường

9

A0102107

ATM WOOYANG VINA 2

597-1 LE VAN KHUONG,Q.12,HCM

02839485934

20220505 13: 58

28h

Dự kiến dừng hoạt động đến 9/5/2022

10

A1102121

CHO GO VAP CDM

CHO GO VAP, N.V.NGHI,GOVAP,HCM

02838940692

20220505 12: 06

30h

Dự kiến dừng hoạt động đến 9/5/2022

11

A0185001

VPBANK PHU MY HUNG

85 HOANG VAN THAI, Q7, HCM

02854122093

20220505 03: 14

39h

ATM đã hoạt động bình thường

12

A0220003

BV DA KHOA HOA BINH 3

CU CHINH LAN, TP HOA BINH

02183897068

20220506 01: 23

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 9/5/2022

13

A0113002

VPBANK THU DO

34B TRAN PHU, BA DINH, HN

02437349560

20220506 16: 22

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 9/5/2022

14

A1319002

VPBANK KY BA CDM

225G HAI BA TRUNG TP THAI BINH

02273658566

20220506 11: 22

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 10/5/2022

15

A0319001

VPBANK KY BA

225G HAI BA TRUNG TP THAI BINH

02273658566

20220506 11: 22

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 10/5/2022


VPBank NEO