Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 04/10/2022

TT

 

 

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A1300002

VPBANK LAGI CDM

153A11 LE LOI,TX LAGI,BINH THUAN, LAGI, BINH THUAN

02523835620

20221001 08: 50

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

2

A0242088

CTY GOSHI THANG LONG

KCN SAI DONG A, LONG BIEN, HA NOI

02439288880

20221003 09: 22

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A1301002

VPBANK GIA LAI CDM

30 TRAN PHU, PHUONG TAY SON, PLEIKU, GIA LAI

02693864455

20221003 16: 00

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A0313001

VPBANK HONG LINH

101 TRAN PHU, PHUONG BAC HA, HA TINH, HA TINH

02393787789

20221003 16: 57

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A1102125

TOA NHA EVERICH CDM

968 DUONG 3-2, PHUONG 15, QUAN 11, HO CHI MINH

02838210076

20221003 14: 29

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A0220008

BUU DIEN BAI CHAO

XA TU SON, KIM BOI, HOA BINH, HOA BINH

02183897068

20221003 21: 27

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

7

A0393001

VPBANK LUONG SON

629 TRAN PHU, TIEU KHU 13, LUONG SON, LUONG SON, HOA BINH

02183897068

20221005 10: 45

 

Đã di dời

8

A0158004

ATM CONG TY YAMANI II

XA NAM HONG, NAM TRUC, NAM DINH, NAM DINH

02283830545

20221004 13: 26

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 6/10/2022

9

A0279001

VPBANK MONG CAI

6 HUNG VUONG, PHUONG TRAN PHU, MONG CAI, QUANG NINH

02033789959

20221004 13: 29

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 6/10/2022


VPBank NEO