Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 04/09/2022

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0103016

CONG TY TNHH VY LAM

CUM CN AN LAO, TT AN LAO, AN LAO, HAI PHONG

02253757799

20220825 23: 38

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 07/9/2022

2

A1205002

VPBANK THUY NGUYEN CDM

46DA NANG,TT NUI DEO, THUY NGUYEN, HAI PHONG

2253642624

20220831 20: 05

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 07/9/2022

3

A0132018

MAY BAC GIANG-LUC NAM II

TT DOI NGO, HUYEN LUC NAM, BAC GIANG, BAC GIANG

2043555565

20220901 06: 18

98h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A0242088

CTY GOSHI THANG LONG

KCN SAI DONG A, LONG BIEN, HA NOI

2439288880

20220903 23: 30

41h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A0242085

CONG AN QUAN DONG DA

382 KHAM THIEN, DONG DA, HA NOI

2439288880

20220901 13: 29

100h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A0103015

CONG TY TNHH NAM THUAN

THON RUC LIEN, XA THUY SON, THUY NGUYEN, HAI PHONG

2253757799

20220903 21: 24

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 07/9/2022


VPBank NEO