Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 04/07/2022

TT

 

 

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0105007

VPBANK HUE

35 LY THUONG KIET, PHUONG PHU NHUAN,HUE,THUA THIEN HUE

02343814646

20220630 10:58

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 07/7/2022

2

A0144001

VPBANK HOA HUNG

611 CACH MANG THANG 8, PHUONG 15,QUAN 10,HO CHI MINH

02838646092

20220701 08:31

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 07/7/2022

3

A0103015

CONG TY TNHH NAM THUAN

THON RUC LIEN, XA THUY SON,THUY NGUYEN,HAI PHONG

02253757799

20220702 15: 40

 

ATM đã hoạt động bình thường

4

A0353002

ATM CONG TY MAY HUU HOANG

A6-40 DUONG11,K.LONG THANH HUNG, CHO GAO,TIEN GIANG,TIEN GIANG

02733868848

20220703 01: 55

 

ATM đã hoạt động bình thường

5

A0132018

MAY BAC GIANG-LUC NAM II

TT DOI NGO, HUYEN LUC NAM,BAC GIANG,BAC GIANG

02043555565

20220704 10: 25

 

ATM đã hoạt động bình thường

6

A0132017

MAY BAC GIANG-LUC NAM I

TT DOI NGO, HUYEN LUC NAM,BAC GIANG,BAC GIANG

02043555565

20220703 01: 55

 

ATM đã hoạt động bình thường

7

A0158010

SONG HONG NAM DINH I

QUOC LO 10, PHUONG LOC HA,NAM DINH,NAM DINH

02283830545

20220704 14: 04

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 07/7/2022

8

A1245002

VPBANK DINH CONG CDM

B5, NO11, KDT MOI DINH CONG,HOANG MAI,HA NOI

02435400525

20220704 13: 03

 

ATM đã hoạt động bình thường

9

A0245001

VPBANK DINH CONG

B5, NO11, KDT MOI DINH CONG,HOANG MAI,HA NOI

02435400525

20220704 13: 03

 

ATM đã hoạt động bình thường

10

A1149002

VPBANK LACH TRAY CDM

276B LACH TRAY,LE CHAN,HAI PHONG

02253847355

20220704 12: 04

 

ATM đã hoạt động bình thường

11

A0230001

VPBANK SAM SON

47 NGUYEN DU, PHUONG TRUONG SON,SAM SON,THANH HOA

02373827027

20220704 13: 26

 

ATM đã hoạt động bình thường

12

A0242069

CHUNG CU A5

CC A5 TRAN DANG NINH,CAU GIAY,HA NOI

02439288880

20220704 13: 04

 

ATM đã hoạt động bình thường

13

A0242142

TOA NHA NAM DO

609 TRUONG DINH, THINH LIET,HOANG MAI,HA NOI

02439288880

20220705 09: 06

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 06/7/2022

14

A0132032

BV PHUC HOI CHUC NANG

KHU 284, XA QUE NHAM,TAN YEN,BAC GIANG

02043555565

20220705 08: 05

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 06/7/2022

15

A0242078

SIEU THI VIET LONG

187 GIANG VO,BA DINH,HA NOI

02439288880

20220705 14: 46

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 06/7/2022

16

A1148002

ATM VPBANK BINH THANH CDM

659 XO VIET NGHE TINH, PHUONG 26,BINH THANH,HO CHI MINH

02862581376

20220705 10: 46

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 10/7/2022

17

A0144001

VPBANK HOA HUNG

611 CACH MANG THANG 8, PHUONG 15,QUAN 10,HO CHI MINH

02838646092

20220701 18: 46

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 10/7/2022

18

A1202002

VPBANK BACH DANG CDM

104-106 BACH DANG, PHUONG 24,BINH THANH,HO CHI MINH

02839210242

20220705 14: 40

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 10/7/2022


VPBank NEO