Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 04/5/2022

TT

 

 

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0102102

ATM TTVH QUAN BINH THANH

142 DINH TIEN HOANG,B.THANH,HCM

2839101868

20220501 18: 30

 

ATM đã hoạt động bình thường

2

A1153004

ATM VPBANK NGHE AN CDM

NHA A, KHU TM, TP VINH, NGHE AN

2383588979

20220429 16: 37

 

ATM đã hoạt động bình thường

3

A0280001

VPBANK DOI CUNG

113 TRUONG CHINH, VINH, NGHE AN

2383545588

20220502 04: 57

 

ATM đã hoạt động bình thường

4

A0242173

CTY TNHH MOLEX VIET NAM

P-15,KCN THANG LONG,DONG ANH,HN

02439288880

20220430 08: 15

 

ATM đã hoạt động bình thường

5

A0132010

CONG TY CP MAY TIEN LUC

THONGIUA,TIENLUC,L.GIANG,B.GIANG

02043555565

20220501 13: 35

 

ATM đã hoạt động bình thường

6

A0153001

VPBANK NGHE AN

NHA A, KHU TM, TP VINH, NGHE AN

02383588979

20220429 12: 37

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 6/5/2022

7

A1124003

ATM VPBANK TAN PHU CDM 2

623 LUY BAN BICH, TAN PHU,TP.HCM

02839735210

20220504 17: 49

48h

Dự kiến dừng hoạt động đến 6/5/2022

8

A0158027

CONG TY TT PRO SPORT III

XOM 5,X.HONGTHUAN,G.THUY,N.DINH

02283834834

20220504 18: 57

47h

Dự kiến dừng hoạt động đến 6/5/2022

9

A0154007

SPEED MOTION VIET NAM

T. PHONG COC, THO XUAN, T.HOA

02373725856

20220504 18: 56

47h

Dự kiến dừng hoạt động đến 6/5/2022

10

A0367002

ATM VPBANK DI AN 02

18 DI AN-TRUONG KHE,DIAN,B.DUONG

02743795929

20220504 17: 35

48h

Dự kiến dừng hoạt động đến 6/5/2022

11

A0159005

CONG TY MAY VIET TRI

THON DONGLA,THANHMIEN,HAIDUONG

02203837808

20220505 16: 02

26h

Dự kiến dừng hoạt động đến 6/5/2022

12

A0159003

CONG TY TNHH YA-AJM VIET NAM

CUM CN AN DONG,NAMSACH,HAIDUONG

02203837808

20220504 22: 16

43h

Dự kiến dừng hoạt động đến 6/5/2022

13

A0102105

ATM CONG TY TOYOSHIMA VIET NAM

LO A5-A6 CNN NHIXUAN,HOCMON,HCM

02839485934

20220505 06: 15

35h

Dự kiến dừng hoạt động đến 6/5/2022

14

A0102107

ATM WOOYANG VINA 2

597-1 LE VAN KHUONG,Q.12,HCM

02839485934

20220505 13: 58

28h

Dự kiến dừng hoạt động đến 6/5/2022

15

A1102121

CHO GO VAP CDM

CHO GO VAP, N.V.NGHI,GOVAP,HCM

02838940692

20220505 12: 06

30h

Dự kiến dừng hoạt động đến 6/5/2022

16

A0185001

VPBANK PHU MY HUNG

85 HOANG VAN THAI, Q7, HCM

02854122093

20220505 03: 14

39h

Dự kiến dừng hoạt động đến 6/5/2022


VPBank NEO