Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 03/07/2022

TT

 

 

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0102087

ATM PKDK TAN BINH

LO 2-6 LE TRONG TAN, TAY THANH,TAN PHU,HO CHI MINH

02839485934

20220624 09: 13

 

ATM đã hoạt động bình thường

2

A0105007

VPBANK HUE

35 LY THUONG KIET, PHUONG PHU NHUAN,HUE,THUA THIEN HUE

02343814646

20220630 10:58

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 5/7/2022

3

A0144001

VPBANK HOA HUNG

611 CACH MANG THANG 8, PHUONG 15,QUAN 10,HO CHI MINH

02838646092

20220701 08:31

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 05/7/2022

4

A0158024

SONG HONG XUAN TRUONG II

TO 18, DUONG TRUONG CHINH,XUAN TRUONG,NAM DINH

02283830545

20220702 19: 50

40h

ATM đã hoạt động bình thường

5

A1269007

VPBANK GIA DINH CDM

269 PHAN XICH LONG, PHUONG 2,PHU NHUAN,HO CHI MINH

02835176227

20220702 22: 04

36h

ATM đã hoạt động bình thường

6

A0402001

VPBANK HONG HA

86 NGUYEN VAN CU, PHUONG HONG HAI,HA LONG,QUANG NINH

 

20220702 16: 28

40h

ATM đã hoạt động bình thường

7

A0103015

CONG TY TNHH NAM THUAN

THON RUC LIEN, XA THUY SON,THUY NGUYEN,HAI PHONG

02253757799

20220702 15: 40

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 05/7/2022

8

A0220003

BV DA KHOA HOA BINH 3

DUONG CU CHINH LAN,HOA BINH,HOA BINH

02183897068

20220702 11: 59

45h

ATM đã hoạt động bình thường

9

A1139002

ATM VPBANK GO VAP CDM

2B QUANG TRUNG, PHUONG 3,GO VAP,HO CHI MINH

02838940692

20220702 04: 19

52h

ATM đã hoạt động bình thường

10

A1300002

VPBANK LAGI CDM

153A11 LE LOI,TX LAGI,BINH THUAN,LAGI,BINH THUAN

02523835620

20220702 05: 58

51h

ATM đã hoạt động bình thường

11

A0353002

ATM CONG TY MAY HUU HOANG

A6-40 DUONG11,K.LONG THANH HUNG, CHO GAO,TIEN GIANG,TIEN GIANG

02733868848

20220703 01: 55

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 05/7/2022

12

A0132018

MAY BAC GIANG-LUC NAM II

TT DOI NGO, HUYEN LUC NAM,BAC GIANG,BAC GIANG

02043555565

20220704 10: 25

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 05/7/2022

13

A0132017

MAY BAC GIANG-LUC NAM I

TT DOI NGO, HUYEN LUC NAM,BAC GIANG,BAC GIANG

02043555565

20220703 01: 55

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 05/7/2022

14

A0158010

SONG HONG NAM DINH I

QUOC LO 10, PHUONG LOC HA,NAM DINH,NAM DINH

02283830545

20220704 14: 04

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 05/7/2022

15

A1245002

VPBANK DINH CONG CDM

B5, NO11, KDT MOI DINH CONG,HOANG MAI,HA NOI

02435400525

20220704 13: 03

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 05/7/2022

16

A0245001

VPBANK DINH CONG

B5, NO11, KDT MOI DINH CONG,HOANG MAI,HA NOI

02435400525

20220704 13: 03

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 05/7/2022

17

A1149002

VPBANK LACH TRAY CDM

276B LACH TRAY,LE CHAN,HAI PHONG

02253847355

20220704 12: 04

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 05/7/2022

18

A0230001

VPBANK SAM SON

47 NGUYEN DU, PHUONG TRUONG SON,SAM SON,THANH HOA

02373827027

20220704 13: 26

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 05/7/2022

19

A0242069

CHUNG CU A5

CC A5 TRAN DANG NINH,CAU GIAY,HA NOI

02439288880

20220704 13: 04

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 05/7/2022


VPBank NEO