Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 03/4/2022

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0102099

ATM VINCOM GO VAP

12 PHAN VAN TRI, GO VAP, HCM

02838940692

20220323 11: 14

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/04/2022

2

A0200003

VPBANK LAC QUAN 2

98 DUONG 21, TT CO LE,NAM DINH

02283935961

20220330 12: 40

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A0147001

VPBANK NHA TRANG

26 YERSIN,TP NHA TRANG,KHANH HOA

02583561887

20220331 19: 44

85h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A1147003

VPBANK LAC QUAN 2

98 DUONG 21, TT CO LE,NAM DINH

02583561887

20220331 19: 44

87h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A0291001

VPBANK Y YEN

DUONG 57A,TT LAM,Y YEN,NAM DINH

02283959596

20220331 16: 06

92h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A0132015

CONG TY XNK MAY DAI LAM

THON DEU,DAILAM,L.GIANG,B.GIANG

02043555565

20220402 18: 00

37h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

7

A0158019

CONG TY MAY XK VIET THAI

142 QUANG TRUNG, THAI BINH

02273642159

20220401 02: 29

81h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

8

A0242002

CONG AN HUYEN PHU XUYEN

TK THAO CHINH, TT PHU XUYEN, HN

02435378701

20220402 07: 51

56h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

9

A0102075

ATM DAI DUNG II

AP BINH TIEN 2, DUC HOA, LONG AN

02838210076

20220402 15: 47

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 5/04/2022

10

A0226004

ATM LAP VO 1

QL80,CUM CN VAM CONG,LAPVO,DTHAP

02773876123

20220402 13: 00

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 5/04/2022


VPBank NEO